תמונות

מנכ"ל חברת התרופות צילום: Martin Shkreli, the chief executive of Turing Pharmaceutical