תמונות

"המודל הוא בנפיקה ליסבון". גולדהאר (ניר בוקסנבוים)