תמונות

חנויות03, שימוש מפתיע בחומרים צילום: עופרי פז