תמונות

גלית דיין, כניסה לבית גובה צילום: עודד סמדר ותמר אלקין