תמונות

שבלונות 44, צובעים בגוון הרקע לאחר ייבוש ומשייפים קלות צילום: מיכל יניב