תמונות

אנטבי באימון. צפוי לחזור להרכב (שרון קביליו)