תמונות

ציון ברוך, שלום מיכאלשווילי, עמוס תמם חוזרים מיוון צילום: אלעד דיין