תמונות

נטע לי זלצרמן בהפקת אופנה בחודש תשיעי צילום: זהר גוטמן ורועי רייפלד