תמונות

מטבחים קטנים, סמל, גובה צילום: זאב ביץ' ואלעד גונן