תמונות

בניון ובן דיין עורכים חימום לקראת המשחק (אמיר לוי)