תמונות

אלישע לוי ודרסיליה. מתלבטים בנוגע ל-11 (עמית מצפה)