תמונות

יעל הירש, ג, שינה רחצה (25) צילום: איתי בנית