תמונות

עמוס לוזון. עמד בהבטחתו ולא הגיע (אלעד דיין)