תמונות

דודוצקין וכץ חוסמים בדרך לעוד נקודה (מור שאולי)