תמונות

ארנון רמת השרון, חדר ספרים צילום: גדעון לוין, 181 מעלות