תמונות

גרף אדריכלים, חדר נוחיות גובה צילום: צילום רסקין-פרלמן