תמונות

"אבי כהן ז"ל היה גדול מהחיים". גולדהאר חונך