תמונות

עידית זכריה חדש, מרפסת מנורה גובה צילום: אודי גורן