תמונות

ברק, שטייניטץ, תקציב הביטחון צילום: חדשות 2