תמונות

אירוע עמותת צער בעלי חיים - סהר שורש צילום: ליאור פינקסון