תמונות

מלחמת ששת הימים צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון