תמונות

האיש הסרוג, מצחצחים צילום: www.noortjedekeijzer.nl