תמונות

יילחם עם האפודה הראשונה. הרוש (צילום: אלן שיבר)