תמונות

עוד שנתיים בכתום. טל דן עם טפירו (אלן שיבר)