תמונות

נורית ולק דגן, ילדים (18) צילום: מיכל קריגר מוטולה