תמונות

שוב, יש כאלו שהורסים את החגיגה (צילום: אלן שיבר)