תמונות

פקטורי 54 יאנה קלמן והבעל צילום: עודד קרני