תמונות

גמר בנות עד 73 ק&"ג דניאלה קנדל באדום מול שירן לביא בכחול (גיא בן