תמונות

הרשאגה שטרנברג, ג, שינה (9) צילום: שי אפשטיין