תמונות

אליהו. עם כספי וטיוס הופכים לשילוש הקדוש (אלן שיבר)