תמונות

אחינועם ניני וגיל דור צילום: הטלוויזיה החינוכית