תמונות

נבל דוד, בית אריק פלציג, הר ציון ירושלים-ריהוט מאבן צילום: גיא יצחקי