תמונות

ישיבה בהתאחדות לכדורגל. יקבלו 3 מיליון (מור שאולי)