תמונות

טל גוטהילף, מרפסת גובה, צילום יעל גולן צילום: יעל גולן