תמונות

בקלוואה פרחים של נוף עתמאנה איסמעיל צילום: דניאל בר און