תמונות

האם ועדת הכנסת באמת ירוקה? צילום: מתוך חי בלילה