תמונות

ביוואן פרנסמן. חסור תיאום עם אדל כמעט ועלה בשער (משה חרמון)