תמונות

יעל דיילס בכר, חלל מרכזי צילום: שי אפשטיין