תמונות

איש יושב ליד דלת שיפשוואן העיר הכחולה צילום: Danel Solabarrieta