תמונות

אמלי גבאי - לידה עולמית צילום: תומר ושחר צלמים