תמונות

יחצן המסיבות התלאביבי העד המרכזי בפרשת דרור אלפרון חוזר בו מעדותו