תמונות

יחזרו לחגוג באירופה? גלבאן וחברים (אורי לנץ, וואלה)