תמונות

לפחות הוא סידר לעצמו מנוחה. נדאל (GETTYIMAGES)