תמונות

חיים מגרשווילי בבדיקות רפואיות צילום: אור שפונדר