תמונות

בתי סלב, פמלה אנדרסון, דלת צילום: www.zillow.com