תמונות

קרב חשוב באשדוד, רגע לפני המאני טיים של העונה