תמונות

עתליה, סלון פסנתר פסל גובה צילום: הגר דופלט