תמונות

רוצחי קריסטין לוגן, הרצח במושב מטע צילום: חדשות 2