תמונות

אירוע אבא אימא יהודה לוי ונינט טייב צילום: ראובן שניידר