תמונות

יפתח עונה מוקדם או כמתוכנן? בכר (אנג'ו גוש - ג'יני)